İştirakçıların siyahısı


Total: 178
Total:
178
Şirkət Ölkə Stend № Seçilmişlər

ADA UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B067

AĞILLI BALA NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B215

AKADEMNASHR NMM LLC

Özbəkistan B076

AKDEM TELİF HAKLARI VE TERCÜME AJANSI

Türkiyə B350-1

ALATORAN YAYINLARI

Azərbaycan B042

ALTUN KİTAB MMC

Azərbaycan B210

AMEA-NIN ELM NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B206

AMEA, NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU

Azərbaycan B038

APOSTROF-A

Azərbaycan B202

APPLİCATİON DEVELOPMENT ALLİANCE MMC

Azərbaycan B301

ARGENTİNA SƏFİRLİYİ

Argentina B097

ASPOLİQRAF LTD MMC

Azərbaycan B250-1

ATAMURA CORPORATION LLP

Qazaxıstan B078

AUDİOKİTAB

Azərbaycan B242-1

AVE PRİNT

Azərbaycan B315

AVRASİYA BEYNƏLXALQ ARAŞDIRMALAR İNSTİTUTU İB

Azərbaycan B163

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MAARİF MƏKTƏBLƏRİ

Azərbaycan B373

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B070

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

Azərbaycan B074

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ (UNEC)

Azərbaycan B072

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B060

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B066

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NƏŞRİYYATI (AZƏRNƏŞR)

Azərbaycan B052

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B360

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

Azərbaycan B009

AZƏRBAYCAN İLAHİYYAT İNSTİTUTU

Azərbaycan B068

AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYA ELMİ MƏRKƏZİ

Azərbaycan B010

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

Azərbaycan B152

AZƏRBAYCAN MİLLİ XALÇA MUZEYİ

Azərbaycan B006

AZƏRBAYCAN NƏŞRİYYATLARI ASSOSİASİYASI İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B003

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ

Azərbaycan B242

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİ (OMBUDSMAN)

Azərbaycan B165

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİNİN KİTAB EVİ

Azərbaycan B008

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B061

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B057

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI AJANSI

Azərbaycan B110-2

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B058

BAKU BOOK CENTER MMC

Azərbaycan B144

BAKUMOZ KİTAB EVİ

Azərbaycan B201

BEYNƏLXALQ TÜRK MƏDƏNNİYƏTİ VƏ İRSİ FONDU

Azərbaycan B234

BOOKZONE GROUP MMC

Azərbaycan B014

BP AZƏRBAYCAN

Azərbaycan -

BURSA CULTURE CO.

Türkiyə B170

ÇAĞDAŞ AS

Azərbaycan B252

ÇAPAR YAYINLARI

Azərbaycan B320

ÇAŞIOĞLU Eİ MMC

Azərbaycan B022

CASPI GRUP MAT. PROM. VE END.MUTFAK MLZ.SAN.TIC.LTD.STI

Türkiyə B362

CELT COLLEGES

Azərbaycan B371

CHINAR PUBLISHING

Azərbaycan B124

ÇİNAR KİTAB EVİ

Azərbaycan B153

ÇIRAQ KİTAB MAĞAZASI

Azərbaycan B020

CULTURAL COUNCIL OF THE EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

İran İslam Respublikası B270

CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASI

Azərbaycan B142

DAMLA YAYINEVİ

Türkiyə B274

DODO

Azərbaycan B272

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ

Azərbaycan B304

DƏYƏR NƏŞRLƏRİ

Azərbaycan B305

ELM VƏ TƏHSİL NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B340

EMBASSY OF TURKMENISTAN IN BAKU

Türkmənistan B098

ERKAM YAYINLARI

Türkiyə B048

EVEREST MMC

Azərbaycan B120

FAN NOLİ NƏŞRİYYATI

Albaniya B090

FERFIR

Türkiyə B306

FİDAN NƏŞRİYYAT VƏ DAĞITIM MMC

Azərbaycan B130-2

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI

Azərbaycan B140

FOLIANT NƏŞRİYYATI

Qazaxıstan B224

GENERAL EGYPTİAN BOOK ORGANİZATİON

Misir B099

GUVEN PUBLISHING

Azərbaycan B012

HAKIKAT KITABEVI

Türkiyə B275

AMEA HÜSEYN CAVİDİN EV MUZEYİ

Azərbaycan B007

HƏDƏF NƏŞRLƏRİ MMC

Azərbaycan B130

IDEAL PRİNT

Azərbaycan B361

İDRAK İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B302

İLM-LEARN BEYNƏLXALQ TƏHSİL MƏRKƏZİ

Azərbaycan B271

IPEKYOLU LLC

Azərbaycan B311

IRFAN PUBLISHING

Azərbaycan B312

IRS PUBLİSHİNG HOUSE

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri B232

İZƏ NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B030

KITAB OXU

Azərbaycan B026

KİTABÇI

Azərbaycan B016

KİTABEVİM AZ MMC

Azərbaycan B002

KÖHLƏN NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B313

LİBRA KİTAB NƏŞRİYYAT

Azərbaycan B220

LIBRAFF

Azərbaycan B223

LOGOS NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B207

MEKTEP PUBLISHING HOUSE

Qazaxıstan B080

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI

Azərbaycan B064

MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİ

Azərbaycan B011

MİMTA YAYIMLARI

Azərbaycan B164

MİNİBOSS BUSİNESS SCHOOL BAKU

Azərbaycan B370

MÜCRÜ NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B028

AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

Azərbaycan B039

NAR PUBLISHING

Azərbaycan B205

NATIONAL LIBRARY OF ALBANIA

Albaniya B088

NATIONAL LIBRARY OF THE KYRGYZ REPUBLIC NAMED AFTER ALYKUL OSMONOV

Qırğızıstan B276

NEOBEBEK E-TICARET HIZMETLERI LTD ŞTI

Türkiyə B044

NƏRMİN YAYIN EVİ

Azərbaycan B025

ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Türkiyə B350-2

ÖZBƏKİSTANDAKİ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ

Özbəkistan B342

PARLAQ İMZALAR NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B321

POLİGRAFBUMRESURSY

Qırğızıstan B086

QALEM CHINGIZOGLU

Azərbaycan B150-1

QANUN JURNALI REDAKSİYASI

Azərbaycan B110-3

QANUN PUBLISHING

Azərbaycan B110

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT KİTAB PALATASI

Qırğızıstan B084

QƏDİM QALA NƏŞRİYYAT EVİ

Azərbaycan B214

QƏLƏM MMC

Azərbaycan B150

QƏRBİ KASPİ UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B374

RADIUS

Azərbaycan B150-2

REGİONAL HÜQUQİ VƏ İQTİSADİ MAARİFLƏNDİRMƏ İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B162

RESPUBLİKA GÖZDƏN ƏLİLLƏR KİTABXANASI

Azərbaycan B056

RESPUBLİKA XATİRƏ KİTABI REDAKSİYASI

Azərbaycan B054

ROOF ACADEMIC TRAINING

B372

RUSİYA DÖVLƏT KİTABXANASI

Rusiya Federasiyası B343

RUSSIAN HOUSE IN BAKU

Azərbaycan B316

SAVAD NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B041

SCALA YAYINCILIK

Türkiyə B322

SELÇUK MEDENİYYETİ MERKEZİ

İran İslam Respublikası B092

SELJUK LİTERACY TRANSLATİON AGENCY

İran İslam Respublikası B092-1

SIESTA NƏŞRİYYATI

Gürcüstan B082

SİMURQ NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B321-1

SİNKOD YAYIN VƏ DAĞITIM MMC

Azərbaycan B023

STRAUSS PRESS

Azərbaycan B040

ŞƏRQ-QƏRB ASC

Azərbaycan B154

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Türkiyə B352-2

TAJİKİSTAN MİLLİ KİTABXANASI

Tacikistan B344

TEAS PRESS NƏŞRİYYAT EVİ MMC

Azərbaycan B208

THE INSTİTUTE FOR LİTERARY TRANSLATİON

Rusiya Federasiyası B330

THE UNİVERSİTY OF LATVİA ACADEMİC LİBRARY

Latviya B094

TİMAŞ BASIM TİCARET VE SANAYİ AŞ.

Türkiyə B350

TING MMC

Azərbaycan B200

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİC. İŞLETMESİ

Türkiyə B352

BEYNƏLXAQ TÜRK MƏDƏNNİYƏTİ TƏŞKİLATI(TÜRKSOY)

Türkiyə B160

TƏHSİL NƏŞRİYYAT - POLİQRAFİYA MMC

Azərbaycan B250

ÜÇBUCAQ KİTAB EVİ VƏ NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B024

UÇİTEL NƏŞRİYYAT EVİ

Rusiya Federasiyası B050

VAKIF FUARCILIK REKLAMCILIK YAYINCILIK TAN. ORG. VE TİC. LTD ŞTİ.

Türkiyə B352-1

VEKTOR NƏŞRLƏR EVİ

B221

VENESUELA BOLİVAR RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ

Venesuela B096

XAN NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B130-1

XUDUOĞLU YAYIM EVİ

Azərbaycan B110-1

XƏZƏR UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B062

YAYIM ASSOSIASIYASI

Azərbaycan B004

YUNUS EMRE İNSTİTUTU

Azərbaycan B273

\"RUS\" NƏŞRİYYATI

Rusiya Federasiyası B303

ƏLİ VƏ NİNO NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B112

ƏQLİ MÜLKİYYƏT AGENTLİYİNİN TABELİYİNDƏ OLAN RESPUBLİKA ELM-TEXNİKİ KİTABXANASI

Azərbaycan B341
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE    

Türkiyə B260-3

Türkiyə B260-12

BÜYÜK DOĞU YAYINLARI

Türkiyə B260-2

DOĞAN YAYINLARI A.Ş.

Türkiyə B260-19

EPSİLON YAYINEVİ TİC. A.Ş.

Türkiyə B260-14

ERDEM YAYIN GRUBU

Türkiyə B260-4

HUMANİST-MENEKŞE POLATCAN SERBEST

Türkiyə B260-17

İLGİ KÜLTÜR SANAT TİC.LTD.ŞTİ

Türkiyə B260-5

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Türkiyə B260

KAYIHAN YAYIN DAĞITIM

Türkiyə B260-6

LİTERATÜR YAYINCILIK LTD

Türkiyə B260-16

MARTI YAYIN DAĞITIM A.Ş

Türkiyə B260-13

MASAL-SERAMİK EVİ EMİNE ÇEPNİLER

Türkiyə B260-21

MAVİ AĞAÇ KÜLTÜR SANAT

Türkiyə B260-7

MAVİBULUT YAYINCILIK LTD.

Türkiyə B260-20

NESİL YAYIN PRODÜKSİYON

Türkiyə B260-8

NET TURİSTİK YAYINLARI A.Ş.

Türkiyə B260-18

TUDEM EĞİTİM HİZM. LTD

Türkiyə B260-15

YEDİTEPE BASIM YAYIN DAĞ.LTD.

Türkiyə B260-9

YÜKSEK BAŞARI YAYIN DAĞ.LTD.

Türkiyə B260-10

YUMURCAK YAYINLARI

Türkiyə B260-1
MEDİA    

1 NEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ MMC

Azərbaycan -

ALP XƏBƏR

Azərbaycan -

APA GROUP

Azərbaycan -

AZERBAİJAN TODAY SAYTI

Azərbaycan -

FİNEKO AİA

Azərbaycan -

İCTİMAİ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMLARI ŞİRKƏTİ

Azərbaycan -

İTİCKET.AZ LLC

Azərbaycan -

MƏDƏNİYYƏT CULTURE JURNALI

Azərbaycan P102

SALAMNEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ

Azərbaycan -

VİDEO.AZ

Azərbaycan -

Tərəfdaşlar

Sərgİ başlayacaq:

Gün

Saat

Dəqiqə

Saniyə