İştirakçıların siyahısı


Şirkət Ölkə Stend № Seçilmişlər

ADA UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B1002

AGENCY OF İNFORMATİON AND MASS COMMUNİCATİONS UNDER THE ADMNİSTRATİON OF THE PRESİDENT OF THE REPUBLİC OF UZBEKİSTAN

Özbəkistan B1325

AĞILLI BALA NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B1330

ALATORAN YAYINLARI

Azərbaycan B1416

ALMATYKİTAP BASPASSY

Qazaxıstan B1319

ALTUN KİTAB MMC

Azərbaycan B1128

AMEA, MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA

Azərbaycan B1332

AMEA, NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU

Azərbaycan B1208

APA GROUP

Azərbaycan -

APOSTROF-A

Azərbaycan B1226

APPLİCATİON DEVELOPMENT ALLİANCE MMC

Azərbaycan B1220

ASPOLİQRAF LTD MMC

Azərbaycan B1235A

AUDİOKİTAB

Azərbaycan B1414

ADNSU

Azərbaycan B1323

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B1110

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ (UNEC)

Azərbaycan B1104

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B1206

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NƏŞRİYYATI (AZƏRNƏŞR)

Azərbaycan B1016

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1210

AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYA ELMİ MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1315

AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİ

Azərbaycan B1418

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI

Azərbaycan B1132

AZƏRBAYCAN MİLLİ KULİNARİYA MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1406

AZƏRBAYCAN MİLLİ XALÇA MUZEYİ

Azərbaycan B1422

AZƏRBAYCAN NƏŞRİYYATLARI İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B1148

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ

Azərbaycan B1240

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİ OMBUDSMAN

Azərbaycan B1317

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B1114

AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFINA YARDIM ASSOSİASİYASI

Azərbaycan B1014

AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ (AYBKİTAB)

Azərbaycan B1010

AZƏRBAYCANDA FRANSIZ İNSTİTUTU

Azərbaycan B1242

AZƏRKİTAB KİTAB MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1331

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Azərbaycan B1006

BAKI MƏTBƏƏSİ

Azərbaycan B1320

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ NAXÇIVAN MR-NIN DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİYİ

Azərbaycan B1306

BAKIDA RUSİYA İNFORMASİYA VƏ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1146

BAKU BOOK CENTER MMC

Azərbaycan B1138

BAKU YUNUS EMRE İNSTİTUTU

Azərbaycan B1254

BAKUMOZ KİTAB EVİ

Azərbaycan B1258

BEYNƏLXALQ TÜRK MƏDƏNNİYƏTİ VƏ İRSİ FONDU

Azərbaycan B1140

BEYNƏLXALQ YAZIÇILAR BİRLİYİ

Rusiya Federasiyası B1244

BOOKZONE GROUP MMC

Azərbaycan B1262

BP AZƏRBAYCAN

Azərbaycan B1424

BÜYÜK DOĞU YAYINLARI

Türkiyə B1340-1

ÇAPAR YAYINLARI

Azərbaycan B1264

CELT COLLEGES

Azərbaycan B1412

ÇIRAQ KİTAB MAĞAZASI

Azərbaycan B1316

CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASI

Azərbaycan B1333

DAMLA YAYINEVİ

Türkiyə B1256

DODO

Azərbaycan B1202

DOGAN YAYINLARI

Türkiyə B1340-17

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B1018

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ

Azərbaycan B1300

DƏYƏR NƏŞRLƏRİ

Azərbaycan B1341

ELM VƏ TƏHSİL NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B1304

EPSİLON YAYINLARI

Türkiyə B1340-2

ERDEM YAYINLARI TİC.A.Ş.

Türkiyə B1340-21

ERKAM YAYINLARI

Türkiyə B1340-3

EVEREST MMC

Azərbaycan B1236

FABULA MMC

Azərbaycan B1230

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI

Azərbaycan B1334

GENERAL EGYPTİAN BOOK ORGANİZATİON

Misir B1144

GORGUD COPYRİGHT AGENCY

Azərbaycan B1204

GÖY QURŞAĞI UŞAQ JURNALI REDAKSİYASI

Azərbaycan B1302

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

Azərbaycan B1136

HİPERLİNK-HİPERYAYIN

Türkiyə B1340-5

HUMANİST AJANS A.Ş.

Türkiyə B1340-6

AMEA HÜSEYN CAVİDİN EV MUZEYİ

Azərbaycan B1428

HƏDƏF NƏŞRLƏRİ MMC

Azərbaycan B1120

İ.İ.R - İN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1338

IDEAL PRİNT

Azərbaycan B1248

İDRAK İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B1224

ILESAM

Azərbaycan B1012

İNDİGO KİTAP

Türkiyə B1340-7

İNDONEZİYA RESPUBLİKASININ BAKIDAKI SƏFİRLİYİ

Azərbaycan B1250

İNSAN YAYINLARI

Türkiyə B1340-8

İPƏKYOLU NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B1228

IRAN BOOK AND LİTERATURE HOUSE

İran İslam Respublikası B1338

IRANLI MÜHACİRLƏR CƏMİYYƏTİ

Azərbaycan B1022

IRS PUBLİSHİNG HOUSE

Azərbaycan B1134

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

Türkiyə B1340-4

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Türkiyə B1340-22

KAYIHAN YAYINLARI

Türkiyə B1340-10

KİTABÇI

Azərbaycan B1142

KÖHLƏN NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B1266

KOLUMBİYA SƏFİRLİYİ

Azərbaycan B1252

LETTERPRESS

Azərbaycan B1339

LİBRA KİTAB NƏŞRİYYAT

Azərbaycan B1118

LIBRAFF

Azərbaycan B1130

MARGARİTA RUDOMİNO ALL-RUSSİA STATE LİBRARY FOR FOREİGN LİTERATURE

Rusiya Federasiyası B1342

LİTERATÜR YAYINCILIK

Türkiyə B1340-9

MAQSUD IBRAHİMBƏYOV YARADCILIQ MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1129

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI

Azərbaycan B1328

MİLLİ IRSİ MƏDƏNİ TARİXİ ARAŞDIRMALAR FONDU

Azərbaycan B1020

MİNİBOSS BUSİNESS SCHOOL BAKU

Azərbaycan B1345

MÜCRÜ NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B1218

AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

Azərbaycan B1430

MƏNBƏ KİTAB VƏ DƏFTƏR EVİ

Azərbaycan B1408

NAR YAYINLARI

Türkiyə B1340-12

NATİONAL PARLİAMENTARY LİBRARY OF GEORGİA

Gürcüstan B1321

NURLAR NƏŞRİYYAT - POLİQRAFİYA MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1324

ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Türkiyə B1340-13

OZAN YAYINCILIK

Türkiyə B1340-14

ÖZBƏKİSTANDAKİ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ

Azərbaycan B1344

PARLAQ İMZALAR NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B1150

PROFİL KİTAP - (MAVİAĞAÇ YAYINCILIK)

Türkiyə B1340-11

QƏDİM QALA NƏŞRİYYAT EVİ

Azərbaycan B1329

QƏLƏM MMC

Azərbaycan B1326

REDHOUSE KIDZ

Türkiyə B1340-15

RENESSANS-A NƏŞRİYYAT EVİ

Azərbaycan B1314

RESPUBLİKA GÖZDƏN ƏLİLLƏR KİTABXANASI

Azərbaycan B1106

RESPUBLİKA KİTABXANA KOLLEKTORU

Azərbaycan B1420

RESPUBLİKA XATİRƏ KİTABI REDAKSİYASI

Azərbaycan B1234

SEHRLİ DÜNYA UŞAQ REDAKSİYASI

Azərbaycan B1108

SHARG-GARB JSC

Azərbaycan B1008

STATE COMMİTTEE ON WORK WİTH DİASPORA

Azərbaycan B1403

TEAS PRESS NƏŞRİYYAT EVİ MMC

Azərbaycan B1126

TING MMC

Azərbaycan B1222

TUDEM PUBLISHING GROUP

Türkiyə B1340-18

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Türkiyə B1340

TƏHSİL-NƏŞRİYYAT-POLİQRAFİYA

Azərbaycan B1235

ÜÇBUCAQ KİTAB EVİ VƏ NƏŞRİYYATI

Azərbaycan B1318

VEKTOR BEYNƏLXALQ NƏŞRLƏR EVİ

Azərbaycan B1322

XAN NƏŞRİYYATI MMC

Azərbaycan B1232

YEDİTEPE YAYINEVİ

Türkiyə B1340-19

YENİ YAZARLAR VƏ SƏNƏTÇİLƏR İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan B1402

SİGMA PUBLISHING- YESIL DINOZOR

Türkiyə B1340-16

YUKSEK BASARI YAYINLARI-TONGUC

Türkiyə B1340-20

ZİRƏ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ EKO PARK

Azərbaycan B1268

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БОЛГАРИИ

Bolqarıstan B1404

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КЫРГЫЗЫСТАНА

Qırğızıstan B1335

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УЗБЕКИСТАНА

Özbəkistan B1337
MEDİA    

1 NEWS İNFORMASİYA AGENTLİYİ MMC

Azərbaycan -

4KİDS.AZ

Azərbaycan -

AZƏRTAC

Azərbaycan -

CİTYLİFE.AZ

Azərbaycan -

CİTYMAG.AZ

Azərbaycan -

EDUMAP.AZ

Azərbaycan -

EDUONLİNE.AZ ONLAYN KURS, TƏHSİL VƏ İNKİŞAF PORTALI

Azərbaycan -

FİNEKO AİA

Azərbaycan -

İCTİMAİ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI

Azərbaycan -

İTİCKET.AZ LLC

Azərbaycan -

MYVİDEO.AZ

Azərbaycan -

MƏDƏNİYYƏT CULTURE JURNALI

Azərbaycan P104

NAVİGATOR.AZ

Azərbaycan P106

SANDIQÇA

Azərbaycan P108

TEHSİL.İM

Azərbaycan -

VİDEO.AZ

Azərbaycan -